गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मिति २०७५।०८।०७ राजधानी दैनिकमा प्रकाशित सूचना रद्ध गरिएको सूचना