उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको केही तस्विरहरु ।