गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि आशयपत्र आव्हान गरिएको सूचना