मा. मन्त्री छिरीङ डम्डुल लामा (कार्चेन) ज्यू मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुहुँदै ।