जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
२०८०।८१को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा ०८०/८१ २०८०।८१ को सम्पति विवरण सम्बन्धमा_20240708_0001.pdf 07/08/2024 - 16:10
वन व्यवस्थापन कार्ययोजना(जुम्ला) को वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको राय सुझाव सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ जुम्ला EIA report सूचना ७ दिने.pdf , डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाको वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन.pdf 07/01/2024 - 17:23
प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ ०८०/८१ प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१.pdf 06/30/2024 - 14:39
वार्षिक विकास कार्यक्रम २०८१।८२ ०८०/८१ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वार्षिक विकास कार्यक्रम.pdf 06/27/2024 - 12:45
विश्व वातावरण दिवशको शुभकामना ०८०/८१ विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना सन्देश_20240604_0001.pdf 06/05/2024 - 07:11
III-Factsheet of Early Recovery Cluster. ०८०/८१ III_Factsheet Early Recovery_Karnali_Nepali _19 Chaitra_ 2080 (1).pdf , III_Factsheet Early Recovery_Karnali_English_1 April 2024_final (1).pdf 04/03/2024 - 13:54
मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०८० ०८०/८१ मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०८०.pdf 03/26/2024 - 15:58
वनरक्षकका लागि पदस्थापनाको सूचना। ०८०/८१ 02/26/2024 - 10:31
दुरी मापदण्ड, २०८० ०८०/८१ वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन वीचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड ,२०८०.pdf 02/22/2024 - 14:43
प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० ०८०/८१ व्यापार-व्यवसाय-नियमावली- पहिलो संशोधन २०८०.pdf 02/22/2024 - 14:36