जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
रानीघाट तेलपानी सडक स्तरोन्नतिको EIA प्रतिवेदन ०७९/०८० EIA report of Telpani .pdf 09/25/2022 - 12:42
पर्यटन व्यवसायहरुका लागि सूचना । ०७९/०८० सूचना_20220822_0001.pdf 08/23/2022 - 12:18
आ. व. २०७८।७९ को सम्पत्ति विवरण तथा का. स. मू. भर्ने सम्बन्धी सूचना । ०७८/०७९ सम्पत्ति विवरण तथा का. स. मू._20220712_0001.pdf 07/12/2022 - 15:00
लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ सूचना (लघु औद्योगिक ग्राम)_20220626_0001.pdf 06/26/2022 - 16:39
सम्झौता सम्बन्धमा (android & ios) ०७८/०७९ सम्झौता सम्बन्धमा (Android & ios)_20220602_0001.pdf 06/02/2022 - 14:06
सम्झौता सम्बन्धमा (Major Existing Trekking Routes) ०७८/०७९ सम्झौता सम्बन्धमा (Major Existing Trekking Routes)_20220602_0001.pdf 06/02/2022 - 14:03
आशयको सूचना । ०७८/०७९ आशयको सूचना सम्बन्धमा_20220519_0001.pdf 05/19/2022 - 11:04
सम्झौता रद्द गरिएको बारे । ०७८/०७९ सम्झौता रद्द गरिएको बारे ।_20220519_0001.pdf 05/19/2022 - 11:02
आशयको सूचना सम्बन्धमा । ०७८/०७९ आशयको सूचना_20220518_0001.pdf 05/18/2022 - 14:25
छोटो भिडियो तथा वृतचित्रको नतिजा सम्बन्धी ०७८/०७९ video_20220502_0001.pdf 05/02/2022 - 13:55