Minister

मा. नन्द सिंह बुढा

मन्त्री
फोनः
मोवाईल:
ईमेल:

Secretary

श्री धिरेन्द्र कुमार प्रधान

प्रदेश सचिव
फोनः
मोवाईल:
ईमेल:

फेसबुक अपडेट - कर्णाली

नक्सा तथा तथ्यांकीय विवरण

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने कार्याविधि २०७५
2 weeks 3 days ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
2 Call for Bachelor’s and Master’s Thesis Research Proposal
2 weeks 3 days ago
प्रकाशन
3 व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरुको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको कार्य क्षेत्रगत शर्त(Terms of Reference)
3 weeks ago
प्रकाशन
4 गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(मेड्पा)का लागि प्रारम्भिक आशय पत्रको नतिजा प्रकाशित सम्बन्धि सूचना
1 month ago
प्रकाशन
5 होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
1 month 3 weeks ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
6 पूर्ण अपाङ्ग ,जेष्ठ नागरिकको लागि हवाई यातायात सहुलियत सम्बन्धि कार्य विधि २०७५
2 months ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
7 क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५
2 months ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
8 कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५
2 months ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
9 उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५
2 months ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
10 होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
2 months ago
ऐन, कानून, निर्देशिका