कर्णाली प्रदेशमा औषधिय तथा सुगन्धित विरुवा प्रजातीहरुको सम्भावना, दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सूचना