जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०८० ०८०/८१ मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०८०.pdf 03/26/2024 - 15:58
दुरी मापदण्ड, २०८० ०८०/८१ वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन वीचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड ,२०८०.pdf 02/22/2024 - 14:43
प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० ०८०/८१ व्यापार-व्यवसाय-नियमावली- पहिलो संशोधन २०८०.pdf 02/22/2024 - 14:36
प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन तथा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८० ०८०/८१ प्रदेश श्रम सल्लाहाकार परिषद्को गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf 02/18/2024 - 16:24
कर्णाली प्रदेश बन नियमावली, २०८० ०८०/८१ कर्णाली प्रदेश बन नियमावली, २०८०.pdf 12/17/2023 - 12:35
कर्णाली प्रदेश पर्यटन नियमावली, २०८० ०८०/८१ कर्णाली प्रदेश पर्यटन नियमावली,२०८०.pdf 12/17/2023 - 12:33
कार्यक्रम कार्यान्वय कार्यविधि २०८०।८१ ०८०/८१ कार्यविधि पत्र_0.pdf , आ.व २०८०।८१ को कार्यक्रम कार्यान्वयन एकिकृत कार्यविधि २०८०_compressed (1).pdf 10/20/2023 - 12:52
कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ०८०/८१ कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०_20230918_0001.pdf 09/18/2023 - 13:13
प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० ०७९/०८० प्रदेश व्यापार व्यवसाय नियमावली अरि-३.pdf 06/19/2023 - 15:23
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७९ ०७९/०८० कर्णाली प्रदेश औधोगिक व्यवसाय नियमावली २०७९.pdf 05/31/2023 - 13:02