जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्लाष्टिक झोला नियन्त्रण तथा बैकल्पिक झोला प्रवर्द्धनको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ०७९/०८० 03/05/2023 - 13:07
बेरुजु न्यनीकरण सम्बन्धी कार्यशाला ०७९/०८० 03/05/2023 - 12:35
इन्टर्नसिपको लागि विद्यार्थी छनौट सम्बन्धी सूचना ०७९/०८० Internship_Result FRTC_Karnali 2079.pdf 02/09/2023 - 15:11
छोटो भिडियो माग सम्बन्धी सूचना ०७९/०८० short video notice_20230207_0001.pdf 02/07/2023 - 16:38
Fellowship and Internship Notice ०७९/०८० Fellowship Notice and Application Documents.pdf , Internship Notice and Application Documents.pdf 01/20/2023 - 19:59
रानीघाट तेलपानी सडक स्तरोन्नतिको EIA प्रतिवेदन ०७९/०८० EIA report of Telpani .pdf 09/25/2022 - 12:42
पर्यटन व्यवसायहरुका लागि सूचना । ०७९/०८० सूचना_20220822_0001.pdf 08/23/2022 - 12:18
आ. व. २०७८।७९ को सम्पत्ति विवरण तथा का. स. मू. भर्ने सम्बन्धी सूचना । ०७८/०७९ सम्पत्ति विवरण तथा का. स. मू._20220712_0001.pdf 07/12/2022 - 15:00
लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ सूचना (लघु औद्योगिक ग्राम)_20220626_0001.pdf 06/26/2022 - 16:39
सम्झौता सम्बन्धमा (android & ios) ०७८/०७९ सम्झौता सम्बन्धमा (Android & ios)_20220602_0001.pdf 06/02/2022 - 14:06