जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) का लागि प्रारम्भिक आशय पत्रको नतिजा प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ MEDPA EOI Result 2076,77 Final.pdf , ToR of MEDPA, 2076,77 Final.pdf 09/30/2019 - 19:40
मेड्पा कार्यक्रम २०७६।०७७ का लागि आशय पत्र पेश गरेका संस्थाहरुको नामावली ०७६/०७७ मेड्पा २०७६,७७ का लागि आशय पत्र पेश गरेका स_स्थाहरुको नामावली.pdf 08/07/2019 - 11:42
युवा तथा लक्षित वर्गको उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५ संशोधन गरीएको सूचना ०७५/०७६ कार्यविधि संशोधन_0.pdf 05/21/2019 - 15:16
होमस्टे सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धि पुन सूचना प्रकाशित सम्बन्धि । ०७५/०७६ सूचना.pdf 05/20/2019 - 07:51
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आव्हान गरिएको सूचना र आशयपत्र आह्वानको लागि तयार गरिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु(TOR) ०७५/०७६ सूचना .pdf , कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु.pdf , abbrivation.pdf , online e-bidding गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु.pdf 12/20/2018 - 11:22