जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
रेञ्जर पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सूचना०१.docx 03/22/2020 - 14:37
संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा व्यवसायिक योजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वाता सम्बन्धमा ०७६/०७७ सूची प्रकाशन.pdf 03/12/2020 - 14:19
कर्णाली प्रदेशमा औषधिय तथा सुगन्धित विरुवा प्रजातीहरुको सम्भावना, दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ औषधिय तथा सुगन्धित विरुवा.pdf 02/17/2020 - 13:31
कर्णाली पर्यटन वोर्ड कार्यकारी निर्देशक पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ कर्णाली पर्यटन वोर्ड.pdf , कर्णाली पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको लागि.docx 02/17/2020 - 13:12
रेञ्जर पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ रेञ्जर पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सूचना.pdf 01/17/2020 - 12:27
सहायक वन अधिकृत पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ स.व.अ. पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सूचना.pdf 01/14/2020 - 13:41
रेञ्जर र सहायक भू संरक्षण सहायकको लागि अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सहायकस्तर कर्मचारीको लागि अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धी सूचना.pdf 01/13/2020 - 11:54
भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना ०७६/०७७ भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना.pdf 01/12/2020 - 21:23
भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिसको सूचना ०७६/०७७ भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिसको सूचना.pdf 01/12/2020 - 21:17
रेञ्जर पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना ०७६/०७७ रेञ्जर पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना.docx 01/11/2020 - 19:27