जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आशयको सूचना । ०७८/०७९ आशयको सूचना सम्बन्धमा_20220519_0001.pdf 05/19/2022 - 11:04
सम्झौता रद्द गरिएको बारे । ०७८/०७९ सम्झौता रद्द गरिएको बारे ।_20220519_0001.pdf 05/19/2022 - 11:02
आशयको सूचना सम्बन्धमा । ०७८/०७९ आशयको सूचना_20220518_0001.pdf 05/18/2022 - 14:25
छोटो भिडियो तथा वृतचित्रको नतिजा सम्बन्धी ०७८/०७९ video_20220502_0001.pdf 05/02/2022 - 13:55
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (पर्यटन तथा वन) ०७८/०७९ 04/30/2022 - 06:45
खरिद कारवही रद्द गरिएको सम्बन्धमा । ०७८/०७९ 04/22/2022 - 20:55
EXPRESSION OF INTEREST (EOI) ०७८/०७९ EOI_Re-MoITFE_Karnali_EOI_04_2078_079.pdf 04/19/2022 - 10:44
छोटो भिडियो तथा वृतचित्र माग सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ भिडियोको सूचना_20220304_0001.pdf 03/03/2022 - 10:27
आशयपत्रको संक्षिप्त सूची (Environment) ०७८/०७९ environmet study.pdf 02/25/2022 - 14:10
आशयपत्रको संक्षिप्त सूची (Android & IOS) ०७८/०७९ app.pdf 02/25/2022 - 14:08