जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
विश्व वातावरण दिवशको शुभकामना ०८०/८१ विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना सन्देश_20240604_0001.pdf 06/05/2024 - 07:11
III-Factsheet of Early Recovery Cluster. ०८०/८१ III_Factsheet Early Recovery_Karnali_Nepali _19 Chaitra_ 2080 (1).pdf , III_Factsheet Early Recovery_Karnali_English_1 April 2024_final (1).pdf 04/03/2024 - 13:54
मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०८० ०८०/८१ मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०८०.pdf 03/26/2024 - 15:58
वनरक्षकका लागि पदस्थापनाको सूचना। ०८०/८१ 02/26/2024 - 10:31
दुरी मापदण्ड, २०८० ०८०/८१ वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन वीचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड ,२०८०.pdf 02/22/2024 - 14:43
प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० ०८०/८१ व्यापार-व्यवसाय-नियमावली- पहिलो संशोधन २०८०.pdf 02/22/2024 - 14:36
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (EMP) को सूचना ०८०/८१ वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको प्रगति प्रतिवेदन ढाँचा.pdf 02/22/2024 - 12:43
II-Factsheet on Early Recovery Cluster ०८०/८१ II_Factsheet Early Recovery_Karnali_English.pdf , II_Factsheet Early Recovery_Karnali_Nepali.pdf 02/21/2024 - 16:32
प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन तथा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८० ०८०/८१ प्रदेश श्रम सल्लाहाकार परिषद्को गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf 02/18/2024 - 16:24
लखरपाटा सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को सूचना ०८०/८१ Final Draft EIA report of Lakharpata Road_compressed (1).pdf 02/08/2024 - 23:39