कान्जिरोवा हिमाल आरोहणको आशयपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना