अभिलेख

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति प्रकार
III-Factsheet of Early Recovery Cluster. ०८०/८१ III_Factsheet Early Recovery_Karnali_Nepali _19 Chaitra_ 2080 (1).pdf , III_Factsheet Early Recovery_Karnali_English_1 April 2024_final (1).pdf 04/03/2024 - 13:54 जानकारी, प्रकाशन
मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०८० ०८०/८१ मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०८०.pdf 03/26/2024 - 15:58 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी, नियम
वनरक्षकका लागि पदस्थापनाको सूचना। ०८०/८१ 02/26/2024 - 10:31 जानकारी
दुरी मापदण्ड, २०८० ०८०/८१ वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन वीचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड ,२०८०.pdf 02/22/2024 - 14:43 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी
प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० ०८०/८१ व्यापार-व्यवसाय-नियमावली- पहिलो संशोधन २०८०.pdf 02/22/2024 - 14:36 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (EMP) को सूचना ०८०/८१ वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको प्रगति प्रतिवेदन ढाँचा.pdf 02/22/2024 - 12:43 जानकारी
II-Factsheet on Early Recovery Cluster ०८०/८१ II_Factsheet Early Recovery_Karnali_English.pdf , II_Factsheet Early Recovery_Karnali_Nepali.pdf 02/21/2024 - 16:32 जानकारी, प्रकाशन
प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन तथा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८० ०८०/८१ प्रदेश श्रम सल्लाहाकार परिषद्को गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf 02/18/2024 - 16:24 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी
लखरपाटा सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को सूचना ०८०/८१ Final Draft EIA report of Lakharpata Road_compressed (1).pdf 02/08/2024 - 23:39 जानकारी
सिमसार दिवसकाे शुभकामना ०८०/८१ 02/02/2024 - 14:54 जानकारी
First Provincial Early Recovery Factsheet ०८०/८१ Factsheet Early Recovery_Karnali_20240130_v1_1 Feb 2024.pdf 02/02/2024 - 05:29 जानकारी, प्रकाशन
पर्यटन व्यवसायीहरुले विवरण अध्यावधिक गर्ने बारेको सूचना । ०८०/८१ 01/30/2024 - 21:57 जानकारी
कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धी सम्बन्धी विवरण ०८०/८१ स्तरवृद्धी सम्बन्धी_20240125_0001.pdf 01/25/2024 - 11:35 जानकारी
स्तरवृद्धीका लागि पेश भएको विवरण ०८०/८१ स्तरवृद्धीका लागि पेश भएको विवरण.pdf 01/14/2024 - 19:52 जानकारी
अनुसन्धानमुलक इन्टर्नशिप कार्यक्रम ०८०/८१ 1 Research Internship Notice 2080.pdf , 2 Research Fellowship Notice 2080.pdf 01/11/2024 - 11:09 जानकारी
कर्णाली प्रदेश बन नियमावली, २०८० ०८०/८१ कर्णाली प्रदेश बन नियमावली, २०८०.pdf 12/17/2023 - 12:35 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी
कर्णाली प्रदेश पर्यटन नियमावली, २०८० ०८०/८१ कर्णाली प्रदेश पर्यटन नियमावली,२०८०.pdf 12/17/2023 - 12:33 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी
पर्यटन इजाजतपत्र नविकरण सम्बन्धमा ०८०/८१ नवीकरणका लागि_20231207_0001.pdf 12/07/2023 - 16:35 जानकारी, परिपत्र
भुकम्प पिडितलाई सहयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ विपद् सहयोग आह्वान सूचना.pdf 11/06/2023 - 11:10 जानकारी
कार्यक्रम कार्यान्वय कार्यविधि २०८०।८१ ०८०/८१ कार्यविधि पत्र_0.pdf , आ.व २०८०।८१ को कार्यक्रम कार्यान्वयन एकिकृत कार्यविधि २०८०_compressed (1).pdf 10/20/2023 - 12:52 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी
विरुवाहरुको जानकारी पुस्तिका ०८०/८१ Plant Book 2080_for Web.pdf 10/08/2023 - 16:26 जानकारी, प्रकाशन
वन्यजन्तुको जानकारी पुस्तिका ०८०/८१ Banyajantu Jankari Pustika_for Web.pdf 10/08/2023 - 16:25 जानकारी, प्रकाशन
जडीबुटीहरुको पहिचान पुस्तिका ०८०/८१ कर्णाली जडीबुटी पहिचान पुस्तिका.pdf 10/02/2023 - 11:05 जानकारी, प्रकाशन
सरुवा विवरण (DFO, AFO and Ranger) ०८०/८१ saruwa DFO AFO ranger.pdf 09/21/2023 - 20:02 जानकारी
सरुवा विवरण २०८० ०८०/८१ सरुवा विवरण_20230918_0001.pdf 09/18/2023 - 16:08 जानकारी
कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ०८०/८१ कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०_20230918_0001.pdf 09/18/2023 - 13:13 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी
कर्णाली प्रदेशको वन नियमावली,२०८० राय सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रयोजनार्थ अन्तिम मस्यौदा ०७९/०८० Forest REgulations 2080-04-19.docx 07/18/2023 - 10:52 जानकारी
कर्णाली प्रदेशको पर्यटन नियमावली,२०८० राय सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रयोजनार्थ अन्तिम मस्यौदा ०७९/०८० Tourism Regulation२०८०-04-1९.DOCX 07/16/2023 - 15:29 जानकारी
फोहरमैला संकलन व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतेवेदन र सार्वजनिक सूचना ०७९/०८० सार्वजनिक सूचनाको ढाँचा.docx , EIA Report Narayan Municipality Landfill.pdf 07/02/2023 - 17:16 जानकारी, प्रतिवेदन
प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० ०७९/०८० प्रदेश व्यापार व्यवसाय नियमावली अरि-३.pdf 06/19/2023 - 15:23 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७९ ०७९/०८० कर्णाली प्रदेश औधोगिक व्यवसाय नियमावली २०७९.pdf 05/31/2023 - 13:02 ऐन, कानून, निर्देशिका, नियम
विज्ञप्ती ०७९/०८० विज्ञप्ती_20230510_0001.pdf 05/10/2023 - 16:59 जानकारी
छोटो भिडियो छनौट सम्बन्धी सूचना ०७९/०८० छोटो भिडियो छनौट सम्बन्धी सूचना_20230417_0001.pdf 04/17/2023 - 14:41 जानकारी
प्लाष्टिक झोला नियन्त्रण तथा बैकल्पिक झोला प्रवर्द्धन कार्यक्रम स्थगन गरिएको सूचना ०७९/०८० 04/04/2023 - 17:18 जानकारी
प्लाष्टिक झोला नियन्त्रण तथा बैकल्पिक झोला प्रवर्द्धनको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ०७९/०८० 03/05/2023 - 13:07 जानकारी
बेरुजु न्यनीकरण सम्बन्धी कार्यशाला ०७९/०८० 03/05/2023 - 12:35 जानकारी
इन्टर्नसिपको लागि विद्यार्थी छनौट सम्बन्धी सूचना ०७९/०८० Internship_Result FRTC_Karnali 2079.pdf 02/09/2023 - 15:11 जानकारी
छोटो भिडियो माग सम्बन्धी सूचना ०७९/०८० short video notice_20230207_0001.pdf 02/07/2023 - 16:38 जानकारी
कर्णाली प्रदेश जडिबुटी पहिचान पुस्तिका भाग - १ ०७९/०८० Jadibuti PDF (1)-1-40.pdf , Jadibuti PDF (1)-41-87.pdf 01/30/2023 - 13:03 प्रकाशन
Fellowship and Internship Notice ०७९/०८० Fellowship Notice and Application Documents.pdf , Internship Notice and Application Documents.pdf 01/20/2023 - 19:59 जानकारी
प्रदेश रंगशाला आयोजनाकाे वातावरणीय प्रभाव मल्याङ्कन प्रतिवेदन ०७९/०८० Final_Dec_15.pdf 01/11/2023 - 07:21 प्रतिवेदन
नदी तथा खानीजन्य स्रोत उत्खनन्, सङ्कलन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधी, २०७९ ०७९/०८० नदी तथा खानीजन्य स्रोत उत्खनन कार्यविधी २०७९.pdf 11/25/2022 - 11:39 ऐन, कानून, निर्देशिका
रानीघाट तेलपानी सडक स्तरोन्नतिको EIA प्रतिवेदन ०७९/०८० EIA report of Telpani .pdf 09/25/2022 - 12:42 जानकारी
पर्यटन व्यवसायहरुका लागि सूचना । ०७९/०८० सूचना_20220822_0001.pdf 08/23/2022 - 12:18 जानकारी
आ. व. २०७८।७९ को सम्पत्ति विवरण तथा का. स. मू. भर्ने सम्बन्धी सूचना । ०७८/०७९ सम्पत्ति विवरण तथा का. स. मू._20220712_0001.pdf 07/12/2022 - 15:00 जानकारी
लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ सूचना (लघु औद्योगिक ग्राम)_20220626_0001.pdf 06/26/2022 - 16:39 जानकारी
लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ०७८/०७९ लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf 06/26/2022 - 11:09 ऐन, कानून, निर्देशिका
सम्झौता सम्बन्धमा (android & ios) ०७८/०७९ सम्झौता सम्बन्धमा (Android & ios)_20220602_0001.pdf 06/02/2022 - 14:06 जानकारी, बोलपत्र
सम्झौता सम्बन्धमा (Major Existing Trekking Routes) ०७८/०७९ सम्झौता सम्बन्धमा (Major Existing Trekking Routes)_20220602_0001.pdf 06/02/2022 - 14:03 जानकारी, बोलपत्र
आशयको सूचना । ०७८/०७९ आशयको सूचना सम्बन्धमा_20220519_0001.pdf 05/19/2022 - 11:04 जानकारी, बोलपत्र
सम्झौता रद्द गरिएको बारे । ०७८/०७९ सम्झौता रद्द गरिएको बारे ।_20220519_0001.pdf 05/19/2022 - 11:02 जानकारी, बोलपत्र
आशयको सूचना सम्बन्धमा । ०७८/०७९ आशयको सूचना_20220518_0001.pdf 05/18/2022 - 14:25 जानकारी, बोलपत्र
छोटो भिडियो तथा वृतचित्रको नतिजा सम्बन्धी ०७८/०७९ video_20220502_0001.pdf 05/02/2022 - 13:55 जानकारी
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (पर्यटन तथा वन) ०७८/०७९ 04/30/2022 - 06:45 जानकारी, बोलपत्र
खरिद कारवही रद्द गरिएको सम्बन्धमा । ०७८/०७९ 04/22/2022 - 20:55 जानकारी, बोलपत्र
EXPRESSION OF INTEREST (EOI) ०७८/०७९ EOI_Re-MoITFE_Karnali_EOI_04_2078_079.pdf 04/19/2022 - 10:44 जानकारी, बोलपत्र
प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८ ०७८/०७९ राजपत्र_2.pdf 03/28/2022 - 14:03 ऐन, कानून, निर्देशिका
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७८ ०७८/०७९ राजपत्र_1.pdf 03/28/2022 - 14:02 ऐन, कानून, निर्देशिका
प्रदेश व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन ऐन, २०७८ ०७८/०७९ राजपत्र_0.pdf 03/28/2022 - 13:59 ऐन, कानून, निर्देशिका
प्रदेश वन ऐन,२०७८ ०७८/०७९ राजपत्र.pdf 03/28/2022 - 13:55 ऐन, कानून, निर्देशिका
कान्जिरोवा हिमाल आरोहणको आशयपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ कान्जिरोवा.pdf 03/23/2022 - 00:26 बोलपत्र
नर्सरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७८ ०७८/०७९ नर्सरी ब्यबस्थापन कार्यबिधी २०७८.pdf 03/17/2022 - 07:02 ऐन, कानून, निर्देशिका
प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८ ०७८/०७९ प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्ययोजना २०७८.pdf 03/04/2022 - 14:49 ऐन, कानून, निर्देशिका
छोटो भिडियो तथा वृतचित्र माग सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ भिडियोको सूचना_20220304_0001.pdf 03/03/2022 - 10:27 जानकारी
आशयपत्रको संक्षिप्त सूची (Environment) ०७८/०७९ environmet study.pdf 02/25/2022 - 14:10 जानकारी
आशयपत्रको संक्षिप्त सूची (Android & IOS) ०७८/०७९ app.pdf 02/25/2022 - 14:08 जानकारी
आशयपत्रको संक्षिप्त सूची ०७८/०७९ CamScanner 02-24-2022 17.21.pdf 02/18/2022 - 07:25 जानकारी
Research Internship Result 2078, FRTC, Karnali province ०७८/०७९ Inturnship result.pdf 02/15/2022 - 14:07 जानकारी
छोटो भिडियो तथा वृतचित्र माग सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ suchana (1).pdf , documentaryTOR.pdf , short_videoTOR.pdf 02/01/2022 - 13:20 जानकारी
Environment study of investment qualified project and Design & Development of Mobile (Anroid and iOs) application. ०७८/०७९ 01/31/2022 - 15:07 बोलपत्र
आशयपत्रको सूचना खारेज गरिएको सूचना ०७८/०७९ खारेज.pdf 01/30/2022 - 03:51 जानकारी
सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ सवारी.pdf 01/20/2022 - 15:27 बोलपत्र
उपकरण आपूर्ति सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ उपकरण खरिद.pdf 01/20/2022 - 15:25 बोलपत्र
Design and development of mobile (android and ios) application ०७८/०७९ Design and development of mobile (android and IOS) application.pdf 01/14/2022 - 14:18 बोलपत्र
Trail audit of the major existing trekking routes of Karnali Province ०७८/०७९ Trail audit of trekking routes_20220114_0001.pdf 01/14/2022 - 14:16 बोलपत्र
इन्टर्नसिप तथा फेलोसिपको लागि प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ०७८/०७९ इन्टर्निसप.pdf 01/14/2022 - 13:58 ऐन, कानून, निर्देशिका
सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारको सम्झौता सम्बन्धी ०७८/०७९ 01/06/2022 - 14:05 जानकारी
इन्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ 01/05/2022 - 18:43 जानकारी
सव-इन्जिनियर (पाँचौ) पदको सिफरिसको सूचना ०७८/०७९ 01/03/2022 - 18:20 जानकारी
बाली विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धमा ०७८/०७९ सिफारिस_20220103_0001.pdf 01/03/2022 - 14:17 जानकारी
अन्त्तरवार्ताको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ०७८/०७९ सूचनाshortlist.pdf 12/24/2021 - 18:06 जानकारी
बिउ पूँजी प्रवर्द्धन कार्यक्रम तथा उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ०७८/०७९ सूचना.pdf 12/10/2021 - 14:05 जानकारी
दक्ष विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ दक्ष विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना_20211130_0001.pdf 11/30/2021 - 14:43 जानकारी
सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना_20211130_0001.pdf , दरखास्त फाराम नमुना.docx 11/30/2021 - 11:24 जानकारी
उद्योग दिवसका अवसरमा सेवा बन्द हुने बारे। ०७८/०७९ सेवा बन्द हुने_20211124_0001.pdf 11/24/2021 - 14:34 जानकारी
सरुवा विवरण ०७८/०७९ saruwa bibaran.pdf 09/16/2021 - 19:51 जानकारी
आ. व. २०७७/७८ को सम्पति विवरण सम्बन्धमा ०७७/०७८ सम्पति विवरण सम्बन्धमा_20210708_0001.pdf 07/08/2021 - 12:24 जानकारी
आ. व. २०७७/७८ को कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम ०७७/०७८ कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम_20210708_0001.pdf 07/08/2021 - 12:17 जानकारी
शोधपत्र अनुसन्धान सहयोगतर्फ छनौट भएका उम्मेद्वारहरुलाई सूचना ०७७/०७८ शोधपत्रमा छनौट भएका.pdf 05/04/2021 - 16:02 जानकारी
Call for Bachelor's & Master's Thesis ०७७/०७८ 04/16/2021 - 11:37 जानकारी
वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागि दरखास्त आब्हान सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।.pdf 04/01/2021 - 10:39 जानकारी
Notice of Potentiality and Scope of Enhancing Medicinal Plants Production and Productivity ०७७/०७८ 4. EoI Notice letter_1.docx , EOI_MoITFE_Karnali_EOI_77-78-01 (1).pdf 03/25/2021 - 14:01 जानकारी, बोलपत्र, समाचार
छालाजन्य कच्चा पर्दाथमा आधारित उद्योगहरुका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ०७७/०७८ छालाजन्य कच्चा पर्दाथमा_20210315_0001.pdf 03/15/2021 - 12:06 जानकारी, समाचार
कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण ‌ऐन तथा नियमावनली २०७७ ०७७/०७८ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७.pdf , प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७.pdf 03/03/2021 - 13:08 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी, नियम
गन्तब्य कर्णाली ०७७/०७८ गन्तब्य कर्णाली -booklet.pdf 03/01/2021 - 13:24 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी, प्रकाशन, प्रतिवेदन
कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना ०७७/०७८ कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना (नेपाली).pdf , Final English Karnali Province Tourism Master Plan.pdf 02/11/2021 - 14:06 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी, प्रकाशन, योजना
स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज ०७७/०७८ संगठन संरचना.pdf 02/01/2021 - 13:01 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी, समाचार
उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ०७७/०७८ 01/13/2021 - 12:49 जानकारी, समाचार
जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय ०७७/०७८ जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी_20201229_0001.pdf 12/29/2020 - 16:06 जानकारी, समाचार
प्राइभेट फर्म नविकरणको समयावधी थप गर्ने सम्बन्धमा ०७७/०७८ प्राइभेट फर्म नविकरण समयावधी थप गर्ने सम्बन्धमा.pdf 12/13/2020 - 13:26 जानकारी, समाचार
कर्णाली प्रदेशको जैविक विविधता, स‌ंरक्षण र वर्तमान अवस्था ०७७/०७८ Karnali Province 2020_13 oct 2020_0.pdf 11/26/2020 - 16:14 जानकारी, समाचार
प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी सूचना ०७७/०७८ प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी सूचना.pdf 11/11/2020 - 15:04 जानकारी, समाचार
उद्यमीलाई उपयूक्त प्रविधी हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ आवेदन.docx 11/08/2020 - 17:27 जानकारी
प्रदेश राजपत्र सूचना, ०७७/०७८ प्रदेश राजपत्र सूचना_20201013_0001.pdf 10/13/2020 - 11:50 जानकारी, समाचार
वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ वातावरण विज्ञहरुको सूचीको लागी दरखास्त आव्हान_20200928_0001.pdf 09/28/2020 - 15:54 जानकारी, समाचार
सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ०७६/०७७ सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड २०७७.pdf 06/24/2020 - 16:58 जानकारी, समाचार
लघु घरेलु सामाग्री बिक्री केन्द्रको आशायको सूचना ०७६/०७७ 06/03/2020 - 13:30 जानकारी
औद्योगिक क्षे्त्र स्तरोन्नती (कालो पत्रे सडक निर्माण) ०७६/०७७ 05/31/2020 - 17:07 जानकारी
क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई खाना खाजाको व्यवस्थापन ०७६/०७७ जानकारी.pdf 05/05/2020 - 16:41 जानकारी
खाना खाजा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ खाना खाजा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना_0.docx 04/26/2020 - 12:51 जानकारी
खाना तथा खाजा व्यबस्थापन ०७६/०७७ 04/21/2020 - 21:22 जानकारी
रेञ्जर पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सूचना०१.docx 03/22/2020 - 14:37 जानकारी
संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा व्यवसायिक योजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वाता सम्बन्धमा ०७६/०७७ सूची प्रकाशन.pdf 03/12/2020 - 14:19 जानकारी
कर्णाली प्रदेशमा औषधिय तथा सुगन्धित विरुवा प्रजातीहरुको सम्भावना, दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ औषधिय तथा सुगन्धित विरुवा.pdf 02/17/2020 - 13:31 जानकारी
कर्णाली पर्यटन वोर्ड कार्यकारी निर्देशक पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ कर्णाली पर्यटन वोर्ड.pdf , कर्णाली पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको लागि.docx 02/17/2020 - 13:12 जानकारी
रेञ्जर पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ रेञ्जर पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सूचना.pdf 01/17/2020 - 12:27 जानकारी
सहायक वन अधिकृत पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ स.व.अ. पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सूचना.pdf 01/14/2020 - 13:41 जानकारी
रेञ्जर र सहायक भू संरक्षण सहायकको लागि अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सहायकस्तर कर्मचारीको लागि अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धी सूचना.pdf 01/13/2020 - 11:54 जानकारी
भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना ०७६/०७७ भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना.pdf 01/12/2020 - 21:23 जानकारी
भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिसको सूचना ०७६/०७७ भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिसको सूचना.pdf 01/12/2020 - 21:17 जानकारी
रेञ्जर पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना ०७६/०७७ रेञ्जर पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना.docx 01/11/2020 - 19:27 जानकारी
रेञ्जर पद तर्फ सिफारिसको सूचना ०७६/०७७ रेञ्जर पद तर्फ सिफारिसको सूचना.pdf 01/11/2020 - 18:06 जानकारी
अभिमुखिकरण तालिम सम्बनधी सूचना ०७६/०७७ अभिमुखिकरण तालिमको सूचना.pdf 01/09/2020 - 18:03 जानकारी
जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना । ०७६/०७७ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना.pdf 01/09/2020 - 17:34 जानकारी
जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा नियुक्तिको लागि सिफारिसको सूचना ०७६/०७७ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा नियुक्तिको लागि सिफारिसको सूचना.pdf 01/09/2020 - 17:11 जानकारी
सहायक वन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना ०७६/०७७ सहायक वन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना_1.pdf 01/08/2020 - 16:22 जानकारी
सहायक वन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिसको सूचना ०७६/०७७ सेवा करारमा सिफारिसको सूचना_0.pdf 01/08/2020 - 12:36 जानकारी
अन्तरवार्ताको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची ०७६/०७७ अन्तरवार्ताको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची.pdf 12/29/2019 - 18:36 जानकारी
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सूचना.pdf , दरखास्त फाराम नमुना.docx 12/05/2019 - 10:59 जानकारी
दक्ष,विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्वन्धि सूचना । ०७६/०७७ दक्ष,विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्वन्धि सूचना ।.pdf , दक्ष विज्ञ सम्वन्धी फारम.pdf 11/28/2019 - 14:04 जानकारी
नारा सहितको लोगो छनौट सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ नारा सहितको लोगो छनौट सम्बन्धि सूचना.pdf 11/28/2019 - 13:25 जानकारी
वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६।०७७ ०७६/०७७ वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६_0.pdf 11/19/2019 - 12:32 ऐन, कानून, निर्देशिका
सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf 10/31/2019 - 16:13 जानकारी
कर्णाली पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफरिस सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६ ०७६/०७७ कर्णाली पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफरिस सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६.pdf 10/24/2019 - 15:02 ऐन, कानून, निर्देशिका
दक्ष/विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । ०७६/०७७ दक्ष विज्ञको सूचना_0.pdf , दक्ष विज्ञ सम्वन्धी फारम (2).pdf 10/22/2019 - 15:24 जानकारी
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) का लागि प्रारम्भिक आशय पत्रको नतिजा प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ MEDPA EOI Result 2076,77 Final.pdf , ToR of MEDPA, 2076,77 Final.pdf 09/30/2019 - 19:40 जानकारी
मेड्पा कार्यक्रम २०७६।०७७ का लागि आशय पत्र पेश गरेका संस्थाहरुको नामावली ०७६/०७७ मेड्पा २०७६,७७ का लागि आशय पत्र पेश गरेका स_स्थाहरुको नामावली.pdf 08/07/2019 - 11:42 जानकारी
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि आशयपत्र आव्हान गरिएको सूचना ०७६/०७७ सूचना.pdf , आशय पत्र फाराम १.pdf , online e-bidding गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु.pdf , कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु.pdf , download.pdf 07/21/2019 - 10:36 बोलपत्र
युवा तथा लक्षित वर्गको उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५ संशोधन गरीएको सूचना ०७५/०७६ कार्यविधि संशोधन_0.pdf 05/21/2019 - 15:16 जानकारी
होमस्टे सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धि पुन सूचना प्रकाशित सम्बन्धि । ०७५/०७६ सूचना.pdf 05/20/2019 - 07:51 जानकारी
शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग सम्बन्धि सम्झौताको लागि सूचना प्रकाशित गरीएको बारे ०७५/०७६ सम्झौता.pdf 05/15/2019 - 17:23 समाचार
युवा तथा लक्षित वर्ग उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ युवा तथा लक्षित वर्ग उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५.pdf 05/07/2019 - 13:28 ऐन, कानून, निर्देशिका
घरबास (होमस्टे) सम्बन्धि सचेतना र क्षमता अभिवृध्दि तालिम गोष्ठी कार्यक्रमका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावना माग गरिएको सूचना । ०७५/०७६ सूचना.pdf 04/22/2019 - 12:43 प्रकाशन
कर्णाली प्रदेशमा घरबास(होमस्टे) अध्ययन संचालन तथा व्यवस्थापनको क्षमता विकास गर्नको लागि सेवा प्रदायक संस्था छनौट गर्न प्रस्तावना आह्वानको लागि तयार गरीएको कार्यगत शर्तहरु(TOR) ०७४/०७५ TOR.pdf 04/22/2019 - 12:36 प्रकाशन
शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने कार्याविधि २०७५ ०७५/०७६ शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने कार्याविधि २०७५.pdf 02/19/2019 - 15:46 ऐन, कानून, निर्देशिका
Call for Bachelor’s and Master’s Thesis Research Proposal ०७५/०७६ Call For Bachelor`s & Masters`s Thesis Research Proposals.pdf 02/19/2019 - 12:06 प्रकाशन
व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरुको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको कार्य क्षेत्रगत शर्त(Terms of Reference) ०७५/०७६ MEDPA ToR of MoITFE, Karnali for Technical and Financial Proposal .pdf 02/15/2019 - 14:01 प्रकाशन
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(मेड्पा)का लागि प्रारम्भिक आशय पत्रको नतिजा प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ०७५/०७६ सूचना.pdf 02/01/2019 - 19:53 प्रकाशन
होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf 01/18/2019 - 12:33 ऐन, कानून, निर्देशिका
पूर्ण अपाङ्ग ,जेष्ठ नागरिकको लागि हवाई यातायात सहुलियत सम्बन्धि कार्य विधि २०७५ ०७५/०७६ पूर्ण अपाङ्ग ,जेष्ठ नागरिकको लागि हवाई यातायात सहुलियत सम्बन्धि कार्य विधि २०७५ .pdf 01/07/2019 - 16:55 ऐन, कानून, निर्देशिका
कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ ०७५/०७६ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:52 ऐन, कानून, निर्देशिका
उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:45 ऐन, कानून, निर्देशिका
होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:44 ऐन, कानून, निर्देशिका
उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना र संचालन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना र संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:21 ऐन, कानून, निर्देशिका
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आव्हान गरिएको सूचना र आशयपत्र आह्वानको लागि तयार गरिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु(TOR) ०७५/०७६ सूचना .pdf , कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु.pdf , abbrivation.pdf , online e-bidding गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु.pdf 12/20/2018 - 11:22 जानकारी
आ.व.२०७५/०७६ बोलपत्र तथा बोलपत्र सम्बन्धित संशोधित सूचना ०७५/०७६ बोलपत्र .pdf , संशोधित बोलपत्र.pdf 10/22/2018 - 11:58 बोलपत्र