जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
गन्तब्य कर्णाली ०७७/०७८ गन्तब्य कर्णाली -booklet.pdf 03/01/2021 - 13:24
कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना ०७७/०७८ कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना (अंग्रेजी).pdf , कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना (नेपाली).pdf 02/11/2021 - 14:06
स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज ०७७/०७८ संगठन संरचना.pdf 02/01/2021 - 13:01
उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ०७७/०७८ 01/13/2021 - 12:49
जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय ०७७/०७८ जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी_20201229_0001.pdf 12/29/2020 - 16:06
प्राइभेट फर्म नविकरणको समयावधी थप गर्ने सम्बन्धमा ०७७/०७८ प्राइभेट फर्म नविकरण समयावधी थप गर्ने सम्बन्धमा.pdf 12/13/2020 - 13:26
कर्णाली प्रदेशको जैविक विविधता, स‌ंरक्षण र वर्तमान अवस्था ०७७/०७८ Karnali Province 2020_13 oct 2020_0.pdf 11/26/2020 - 16:14
प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी सूचना ०७७/०७८ प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी सूचना.pdf 11/11/2020 - 15:04
उद्यमीलाई उपयूक्त प्रविधी हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ आवेदन.docx 11/08/2020 - 17:27
प्रदेश राजपत्र सूचना, ०७७/०७८ प्रदेश राजपत्र सूचना_20201013_0001.pdf 10/13/2020 - 11:50