जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
औद्योगिक क्षे्त्र स्तरोन्नती (कालो पत्रे सडक निर्माण) ०७६/०७७ 05/31/2020 - 17:07
क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई खाना खाजाको व्यवस्थापन ०७६/०७७ जानकारी.pdf 05/05/2020 - 16:41
खाना खाजा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ खाना खाजा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना_0.docx 04/26/2020 - 12:51
खाना तथा खाजा व्यबस्थापन ०७६/०७७ 04/21/2020 - 21:22
रेञ्जर पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सूचना०१.docx 03/22/2020 - 14:37
संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा व्यवसायिक योजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वाता सम्बन्धमा ०७६/०७७ सूची प्रकाशन.pdf 03/12/2020 - 14:19
कर्णाली प्रदेशमा औषधिय तथा सुगन्धित विरुवा प्रजातीहरुको सम्भावना, दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ औषधिय तथा सुगन्धित विरुवा.pdf 02/17/2020 - 13:31
कर्णाली पर्यटन वोर्ड कार्यकारी निर्देशक पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ कर्णाली पर्यटन वोर्ड.pdf , कर्णाली पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको लागि.docx 02/17/2020 - 13:12
रेञ्जर पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ रेञ्जर पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सूचना.pdf 01/17/2020 - 12:27
सहायक वन अधिकृत पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ स.व.अ. पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सूचना.pdf 01/14/2020 - 13:41