जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (EMP) को सूचना ०८०/८१ वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको प्रगति प्रतिवेदन ढाँचा.pdf 02/22/2024 - 12:43
II-Factsheet on Early Recovery Cluster ०८०/८१ II_Factsheet Early Recovery_Karnali_English.pdf , II_Factsheet Early Recovery_Karnali_Nepali.pdf 02/21/2024 - 16:32
प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन तथा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८० ०८०/८१ प्रदेश श्रम सल्लाहाकार परिषद्को गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf 02/18/2024 - 16:24
लखरपाटा सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को सूचना ०८०/८१ Final Draft EIA report of Lakharpata Road_compressed (1).pdf 02/08/2024 - 23:39
सिमसार दिवसकाे शुभकामना ०८०/८१ 02/02/2024 - 14:54
First Provincial Early Recovery Factsheet ०८०/८१ Factsheet Early Recovery_Karnali_20240130_v1_1 Feb 2024.pdf 02/02/2024 - 05:29
पर्यटन व्यवसायीहरुले विवरण अध्यावधिक गर्ने बारेको सूचना । ०८०/८१ 01/30/2024 - 21:57
कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धी सम्बन्धी विवरण ०८०/८१ स्तरवृद्धी सम्बन्धी_20240125_0001.pdf 01/25/2024 - 11:35
स्तरवृद्धीका लागि पेश भएको विवरण ०८०/८१ स्तरवृद्धीका लागि पेश भएको विवरण.pdf 01/14/2024 - 19:52
अनुसन्धानमुलक इन्टर्नशिप कार्यक्रम ०८०/८१ 1 Research Internship Notice 2080.pdf , 2 Research Fellowship Notice 2080.pdf 01/11/2024 - 11:09