प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

शिर्षक मिति दस्तावेज प्रकार
घरबास (होमस्टे) सम्बन्धि सचेतना र क्षमता अभिवृध्दि तालिम गोष्ठी कार्यक्रमका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावना माग गरिएको सूचना । 2019-04-22 सूचना.pdf प्रकाशन
कर्णाली प्रदेशमा घरबास(होमस्टे) अध्ययन संचालन तथा व्यवस्थापनको क्षमता विकास गर्नको लागि सेवा प्रदायक संस्था छनौट गर्न प्रस्तावना आह्वानको लागि तयार गरीएको कार्यगत शर्तहरु(TOR) 2019-04-22 TOR.pdf प्रकाशन
Call for Bachelor’s and Master’s Thesis Research Proposal 2019-02-19 Call For Bachelor`s & Masters`s Thesis Research Proposals.pdf प्रकाशन
व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरुको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको कार्य क्षेत्रगत शर्त(Terms of Reference) 2019-02-15 MEDPA ToR of MoITFE, Karnali for Technical and Financial Proposal .pdf प्रकाशन
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(मेड्पा)का लागि प्रारम्भिक आशय पत्रको नतिजा प्रकाशित सम्बन्धि सूचना 2019-02-01 सूचना.pdf प्रकाशन